Αθλητισμός για μακροβιότητα

Κατηγορία: Σωματική άσκηση

Η έντονη σωματική άσκηση, με εφίδρωση, για 3 ώρες κάθε εβδομάδα, μπορεί να προσθέτει μέχρι και 9 χρόνια στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί η σωματική άσκηση μπορεί να προσθέτει μέχρι 9 χρόνια στη ζωή των ανθρώπων;

Το ξέρετε ότι έρευνες έδειξαν ότι η σωματική άσκηση μπορεί να μας κάνει μέχρι 9 χρόνια νεότερους; Μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε τα καλά που μας προσφέρει η σωματική άσκηση:

1. Καλύτερη κατάσταση για την καρδία και τις αρτηρίες

2. Ενδυνάμωση των πνευμόνων

3. Απομάκρυνση κινδύνου για ψηλή πίεση και διαβήτη

4. Πρόληψη παχυσαρκίας και διατήρηση κανονικού βάρους σώματος

4. Βελτίωση ψυχικής διάθεσης και ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης.

Τώρα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η σωματική άσκηση επιδρά στο DNA των κυττάρων μας.
Η εξάσκηση επηρεάζει τα τελομερή των χρωμοσωμάτων.

Τα τελομερή είναι τα άκρα που βρίσκονται στο τέλος του κάθε χρωμοσώματος. Με την αύξηση της ηλικίας μειώνεται το μήκος τους.

Όσο πιο μικρά είναι τα τελομερή, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος ασθενειών και θανάτου. Όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο πολλές είναι οι ελπίδες για μακροζωία. Τα τελομερή είναι καθοριστικοί παράγοντες για μακροβιότητα.

Τι έδειξαν οι έρευνες για τη σωματική άσκηση και τα τελομερή που ελέγχουν τη μακροβιότητα;

1. Οι άνθρωποι που κάνουν τακτική, έντονη σωματική άσκηση, σε σημείο που να ιδρώνουν καλά, για τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως, έχουν μεγαλύτερα σε μήκος τελομερή απ’ ό,τι άτομα με καθιστική ζωή.

2. Το μεγαλύτερο μήκος των τελομερών σε ανθρώπους που κάνουν τακτική άσκηση ισοδυναμεί με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά 9 χρόνια. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η έντονη σωματική άσκηση, με εφίδρωση, για 3 ώρες κάθε εβδομάδα, μπορεί να προσθέτει μέχρι και 9 χρόνια στη ζωή των ανθρώπων.

Εκτύπωση του άρθρου Στείλε σε ένα φίλο

Βλέπε σχετικά άρθρα: